Sistem Danışmanlığı

Sistem danışmanı, bir işletmenin veri sistemleri ve teknolojik ihtiyaçlarının analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve en uygun şekilde karşılanması için görev alan bir profesyoneldir. Sistem danışmanının görevi, işletmenin verimliliğini ve etkililiğini artırmak amacıyla teknolojik çözümler önermek ve uygulamaktır.

Sistem Danışmanının Tanımı

Sistem danışmanı, bir işletmenin içinde bulunduğu teknolojik ortamın güncel ihtiyaçlarını ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik teknolojik çözümler önerir ve uygular. Sistem danışmanı, bir işletmenin veri sistemlerinin işleyişini ve verimliliğini artırmak amacıyla gerektiğinde sistem yapısını ve iş süreçlerini optimize eder.

Sistem Danışmanının Görevleri

 • İşletmenin içinde bulunduğu teknolojik ortamı ve ihtiyaçlarını analiz etmek
 • İşletme verilerinin depolanması, işlenmesi ve raporlanması için en uygun veri tabanı yönetim sistemi önermek
 • İşletmenin iş süreçlerini ve veri akışını optimize etmek
 • İşletmenin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik fikirler üretmek ve sunmak
 • İşletme personeli için teknolojik eğitimler vermek
 • İşletmenin veri güvenliği ve korunması için gerekli önlemleri almak ve uygulamak
 • İşletmenin teknolojik çözümlerinin performansını izlemek ve gerektiğinde optimize etmek
 • Başarı İçin Gereken Beceriler
 • Veri tabanı yönetimi ve SQL becerileri
 • İşletme iş süreçleri ve veri akışının analizi ve optimize edilmesi
 • Proje yönetimi
 • İletişim becer
 • İşletmelerin teknolojik ihtiyaçlarını anlama ve yorumlama becerileri
 • İşletmeler için uygun teknolojik çözümler üretme becerileri
 • Eğitim ve danışmanlık becerileri
 • Liderlik ve ekip çalışması becerileri
 • Sürekli öğrenme ve gelişme arzusu

Sistem Danışmanının Yapabileceği İşler

Sistem danışmanı, bir işletmenin veri sistemlerini ve teknolojik ihtiyaçlarını anlamaya ve karşılamaya yönelik birçok farklı görev üstlenebilir. Aşağıdaki örnekler, sistem danışmanının yapabileceği işlerin birkaç örneğidir:
Veri tabanı yönetimi: Veri tabanı yönetimi sistem danışmanının en önemli görevlerinden biridir. Sistem danışmanı, bir işletmenin veri tabanı sistemini tasarlamak, kurmak ve yönetmek için gerekli becerilere sahiptir.
Sistem optimize etme: Sistem danışmanı, bir işletmenin veri sistemlerinin işleyişini ve verimliliğini artırmak amacıyla sistem yapısını ve iş süreçlerini optimize eder.

Eğitim ve danışmanlık: Sistem danışmanı, işletmenin personeline teknolojik konular hakkında eğitimler verir ve danışmanlık hizmeti sunar.
Proje yönetimi: Sistem danışmanı, teknolojik projelerin yönetimi konusunda becerileri bulunan bir profesyoneldir ve projeleri planlamak, yürütmek ve tamamlamak için gerekli becerilere sahiptir.

Sistem Danışmanının İşletmeler İçin Önemi

Sistem danışmanı, bir işletmenin veri sistemleri ve teknolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik en uygun çözümleri bulmasına yardımcı olan ve bu çözümlerin uygulanmasını sağlayan bir profesyoneldir. Sistem danışmanı, bir işletmenin verimliliğini ve etkililiğini artırmak için gerekli teknolojik ç

Sistem Danışmanlığı Hizmeti Hangi Alanları Kapsar?

Günümüzde her başarılı markanın kullanması gereken bulut bilişim mimarileri markaların kesintisiz ve oldukça hızlı bir şekilde ağ üzerinden entegrasyonu sağlanması ile göz önüne çıkıyor. Eski sistemlerin şimdiden tahtından eden ve markalarda kullanımı standart haline gelen bulut mimarileri, marka çalışanlarının sayısının ne kadar olduğu fark etmeksizin düzenli bir veri akışı gerçekleşmesine imkan tanımaktadır. Tabi ki bulut sistemleri bu işi kendi kendine yapmamaktadır. Bulut sistemini optimizasyon edecek ve kullanılabilecek en verimli hale getirmek için bir sistem danışmanına ihtiyacınız vardır. Bir sistem danışmanından sadece bulut sisteminden değil diğer bütün teknolojik gelişimlerden ve sistemlerden yardım alabilirsiniz.

Sistem Danışmanlık Hizmetlerinin Markalar İçin Önemi

Bir sistem danışmanı, IT yapılarına hakim olması gerekmeli ve bunlar hakkında öneri, raporlama ve planlama hizmetleri sunması gerekmektedir. Markaların ve kurumların günümüzde elektronik altyapı kullanarak faaliyet göstermeye devam etmesi, bu alanlarda özel düzeylerde desteğe ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Karmaşık altyapılara sahip bilgisayar programları ve diğer dijital sistemler doğru kullanılmadığı takdirde markalara ve kuruluşlara yeterli fayda sağlamamaktadır. 
Her geçen gün gelişen ve değişen standartlardan dolayı, bu sistemlerin de revizyon ve optimizasyon çalışmalarını gerektirmektedir. Sistem danışmanları, markaları optimum performans verimliliğine yönlendirmek için markalarla ilişkili elektronik platformları ve sistemleri araştırır ve inceler. Bu doğrultuda bilgi sistemleri hakkında detaylı bir rapor, marka ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin anlaşılmasında oldukça yardımcı olabilir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmutbey Mh. 2438 SK NO:50, 34218 Bağcılar/İstanbul (İstoç 20. Ada No:50)
TELEFON
0212 671 40 63
GSM
0 532 451 11 73
site-logo
Hakkımızda
Kurulduğumuz günden bu yana lider olma yolunda adım adım ilerlemekteyiz ve trafo bakım tecrübemizi her gün yeni müşteriler ile paylaşıyoruz.